Det som är rätt för människan är rätt för verksamheten, vilket bidrar till ökad lönsamhet, mindre sjukfrånvaro och attraktiva arbetsplatser.

Job as Lifestyle utvecklar ledarskap på bredden och djupet så att verksamheten får ut mer av den kapacitet som chefer och medarbetare redan har men inte nyttjar. När den statiska potentialen frigörs påverkas organisation och personal på ett fundamentalt plan som i sin tur sprider sig som lönsamma ringar på vattnet i verksamheten och ut till de människor som finns runtomkring. Job as Lifestyle tar även reda på varför personen inte nyttjar sin statiska potential.

En arbetsplats där människor får utvecklas och växa i sig själva är en arbetsplats där människor mår och fungerar bra.

För att presentera och introducera arbetssättet kan vi börja med en halvdags workshop på plats hos er. Om ni sen vill gå vidare och använda Job as Lifestyle för hela eller delar av organisationen gör vi ett upplägg med individuella möten och vi börjar alltid med VD:n. Är du VD och vill inleda individuellt för att på så sätt få insyn i vad Job as Lifestyle kan göra för företaget har du möjlighet att börja med en enskild konsultation.


Hans Mazolaqi, ägare och grundare av Job as Lifestyle, har arbetat med människor och deras utveckling sedan mer än 30 år och har hjälpt individer att växa privat, socialt och professionellt. Hans erfarenhet av ledarskap sträcker sig över flera års engagemang i företag och elitidrottsverksamhet samt hur man bygger kommunikation på relation och att göra organisationer till platser där människor trivs och utvecklas utifrån sin individuella potential.